Поиск: • Вакансии      
Резюме

Начало ->Резюме -> Категория: Юристы, адвокаты (162)

Вы видите последние резюме. Вы можете либо просмотреть их, либо выбрать другую категорию объявлений.

Добавить в блокнот Резюме: юрисконсульт
Добавлено: 13-03-2012
Пол: женский. Возраст 29
300 $

Освіта:
• 2001р.-2004 р. – заочна форма навчання у ДГМІ факультет «Правознавство», у 2004 закінчила та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію молодший спеціаліст-юрист.
• 2004р.-2007р. - заочна форма навчання у Харківському економіко-правовому університеті факультет «Правознавство», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліст-юрист.

Досвід роботи:
1. 2006р. – 2012р. – юрисконсульт Центральної міської лікарні Брянківського ТМО, здобула кваліфікацію - провідний спеціаліст.

Досвід :
1. Функціональні обов”язки: правове забезпечення діяльності установи; розробка й подання для затвердження проектів наказів та розпоряджень керівника; погодження рішень та розпоряджень в виконавчому комітеті міської ради; претензійно-позовна робота, представництво в суді по господарських, цивільних, кримінальних та адміністративних справах; представництво в правоохоронних органах та прокуратурі; підготовка договорів; підготовка позовів, претензій, скарг; активна участь в комітеті по закупівлі товарів, послуг та робіт; стягнення в примусовому порядку заборгованості через
Державну виконавчу службу; оренда комунального майна та порядок надання платних послуг.
2. Правові напрямки роботи: цивільне і цивільно процесуальне законодавство, господарське і господарське процесуальне законодавство, трудове законодавство, адміністративне законодавство, деякі аспекти кримінального законодавства, законодавство в сфері охорони здоров*я, персональним даним, корупційне законодавство, законодавство по закупівлі товарів, послуг та робіт, бюджетне законодавство.

Договірна діяльність – Розробка типових договорів та укладання договорів згідно з порядком укладання договорів. Складання реєстру договорів (типових і інших). Контроль за термінами дії договорів для їх своєчасного переукладання. Розгляд і правовий аналіз господарсько-правових договорів. Забезпечення необхідного пакету документів для укладання договорів. Перевірка відповідності умов договору інтересам організації. Контроль за своєчасністю внесення змін до умов договорів шляхом підписання додаткової угоди. Обов'язкове візування всіх договорів (на кожній сторінці договору).
Проведення тренінгів і консультацій в організації, моніторинг законодавства, у т.ч. трудового, господарського, бюджетного. Розробка та прийняття участі у створенні внутрішніх нормативних документів підприємства (розпорядження, накази, інструкції, положення). Складання реєстру внутрішніх нормативних документів. Внесення змін у правоустановчі документи. Участь у розв*язанні трудових спорів, складанні та внесенні змін та доповнень до колективного договору установи.
Претензійно-позовна діяльність - Аналіз виконання умов договорів. Підготовка та відправлення претензій боржникам або відповідей на претензії. Підготовка та відправлення копії позовної заяви боржникам або відзиву на позов. Підготовка та подача позову в суд . Участь у судових засіданнях. При необхідності подання апеляцій та касацій.
Передача наказу та виконавчого листа в Державну виконавчу службу. Контроль за виконанням документів у ДВС. Аналіз пред'явлених претензій і подача відповіді на претензію.
Ведення кадрової роботи - Підготовка та реєстрація трудових договорів і угод. Прийом та оформлення співробітників на роботу. Оформлення відпусток. Підготовка розпоряджень по кадрах. Звільнення співробітників. Контроль своєчасного перепідписання посадових інструкцій співробітниками у разі зміни обов'язків або посади.
Участь в закупівлі товарів, послуг та робіт – розробка документів в сфері закупівлі у одного учасника, заповнення затверджених форм документів замовника, підготовка документів із закупівлі відповідно до кваліфікаційних вимог, участь в засіданні комітету, правова оцінка документів в тендерній пропозиції.
Діловодство – ведення листування, реєстрація кореспонденції.

Особисті якості:
• Творчий підхід до роботи. Надійна, пунктуальна, старанна, відповідальна, працьовита, комунікабельна, дисциплінована, ініціативна, наполеглива, активна, організована, цілеспрямована, відкрита до нових знань та досвіду. Маю здорові амбіції, схильна до роботи в команді.
Спеціальні навички (додаткова кваліфікація):
• Мови: російська, переклад (усно, письмово).
• упевнений користувач ПК (Word, Excel, Access, Internet – браузери, e-mail, електронні словники, електронні правові бази даних та ін.), знання юридичних програм
• Знання законодавчої програми «Ліга» та «Інфо-диск».

Добавить в блокнот Резюме: Помощник юриста
Добавлено: 12-03-2012
Пол: женский. Возраст 25
100 $

Место проживания:
г.Луганск,Жовтневый район

Семейное положение:
Замужем,есть двое детей

Образование:
09.2004-06.2009-ВУНУ им.В.Даля,юридический факультет,специальность-правовед

Дополнительные навыки:
Отличное знание компьютера,MS Office,базовое знание английского языка

Личные качества:
Исполнительность,пунктуальность,стрессоустойчивость

Добавить в блокнот Резюме: Юрист
Добавлено: 06-03-2012
Пол: мужской. Возраст 23
договорная

Образование - манистр права, работал о/у СГСБЭП (БХСС), а также частным юристом (составление исков, заявлений, жалоб, договоров; юр. консультация, регистрация ЮЛ и ФЛП, представительство интересов и др.).

Добавить в блокнот Резюме: Юрист, юрисконсульт
Добавлено: 01-03-2012
Пол: мужской. Возраст 25
800 $

Воронов Сергей Викторович

Сведения о себе:
• Дата рождения: 15.12.1986 года.
• Место жительства: Луганская область
г. Ирмино ул. Лизы Чайкиной 13/68
• Мобильный телефон: 050-682-56-88
• E-mail: serhiov15@yandex.ru

Желаемая должность: Юрист, юрисконсульт.
Минимальный уровень заработной платы: 3500-4000 грн.

Образование:
- специалист (стационар): 08.2003 г. – 07.2007 г., Луганский государственных университет внутренних дел.
Факультет: экономической безопасности.
Специальность: право/правоохранительная деятельность.

- магистр (стационар): 09.2008 г. – 07.2009 г., Академия управления Министерства внутренних дел г. Киев.
Специализация: гражданско-правовая.
Специальность: правоведение.

Профессиональный опыт:
- 08.2007 – 09.2008 г.: Первомайский ГО УМВД Украины в Луганской области.
Должность: следователь следственного отдела Первомайского ГО УМВД.

- 07.2009 г. – 11.2010 г.: Первомайский ГО УМВД Украины в Луганской области.
Должность: старший следователь следственного отдела Первомайского ГО УМВД.
Причина увольнения: по собственному желанию.

Обязанности: соблюдение требований Конституции Украины и законов Украины при расследовании уголовных дел, проверка заявлений и сообщений о преступлениях, обеспечение полного, всестороннего и объективного расследования уголовных дел в пределах установленных законом сроков, обеспечение и реализацию в полном объеме прав и законных интересов всех участников уголовного судопроизводства, не разглашение сведений, которые составляют государственную или другую охраняемую законом тайну, сведений о личной жизни граждан и других сведений, добытых при расследовании уголовных дел, проведение допросов всех участников досудебного следствия.

Специализация:
- расследование уголовных дел возбужденных по факту и в отношении лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений по линии уголовного розыска;
- расследование уголовных дел возбужденных в отношении лиц, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, и несовершеннолетних лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности;
- проведение санкций в прокуратуре и суде с лицами задержанными в порядке ст.115 УПК Украины;
- предъявление обвинений, составление обвинительных заключений и передача уголовных дел в суд;
- ведение статистической отчетности.
Штат следственного отдела: 25 человек.
Результаты деятельности: более 80 уголовных дел направлено в суд.

- 04.2011 г. – 09.2011 г.: Центр социальных служб семьи, детей и молодежи г.Стаханова Луганской области.
Должность: ведущий специалист, юрисконсульт.
Причина увольнения: окончание трудового договора.

- 11.2011 г. – по настоящее время: Управление землеустройства г.Стаханова Луганской области.
Должность: главный специалист.
Обязанности:
- анализ земельно-кадастровых данных предусмотренных документацией по землеустройству в пределах полномочий управления;
- принятие и рассмотрение в установленном порядке обращений (заявлений/ходатайств) граждан, физических лиц, субъектов предпринимательской деятельности, юридических лиц по вопросам:
• предоставления разрешения на выполнение землеустроительной документации;
• утверждение землеустроительной документации;
• возобновление и продление договоров арены земельных участков;
• предоставление бесплатно в частную собственность земельных участков гражданам;
• подготовка, внесение изменений в решения сессий городского совета, других вопросов, которые рассматриваются на сессиях городского совета;
- приём граждан и субъектов предпринимательской деятельности по вопросам земельных отношений в пределах своей компетенции;
- в пределах своей компетенции обеспечение контроля по соблюдению юридическими и физическими лицами выполнения решений городского совета;
- подготовка и направление на рассмотрение соответствующим органам информации относительно выявленных нарушений действующего законодательства относительно соблюдения исполнения решений городского головы;
- в пределах своей компетенции принятие участия в разработке нормативно-правовых актов по вопросам землеустройства на местном уровне;
- ведение переписки с прокуратурой, органами внутренних дел, органами исполнительной власти.

Другие навыки:
• продвинутый пользователь программ Windows XP, Microsoft Office, Word 2003-2007, ресурсов Internet, пользование электронной почтой;
• умение работы с «Лига» и «Инфо-диск»; ;
• умение работы с офисной оргтехникой;
• иностранные языки: английский – начальный уровень, украинский, русский – свободно;
• умение грамотно общаться с гражданами;
• способность к формулировке и обоснованному доказательству своей точки зрения по спорным вопросам;
• опыт работы в сфере уголовного и уголовно процессуального права;
• консультации относительно поведения в следственных действиях (на допросе, при обыске, выемке и т.п.);
• составление, редактирование, анализ уголовно-процессуальных, нормативно-правовых и других документов;
• подготовка ответов на запросы правоохранительных органов, прокуратуры, и других организаций.
Личностные качества:
• коммуникабельность;
• ответственность;
• самокритичность;
• умение работать в команде;
• целеустремленность;
• порядочность;
• инициативность;
• пунктуальность.

Дополнительная информация:
Семейное положение: не женат, детей нет.

Добавить в блокнот Резюме: Юрист
Добавлено: 20-02-2012
Пол: мужской. Возраст 30
300 $

Горманюк Андрей Николаевич

Дата рождения: 05.08.1981 г. (30 лет)
Гражданство: Россия
Место проживания: Украина, г.Луганск
Контактный телефон: 099-162-19-02
Е-mail: gormanyuk@mail.ru

Образование:
Высшее (1998-2003г. - очное отделение юридического факультета МГИУ (Московский Государственный Индустриальный Университет), юриспруденция).

Трудовая деятельность:
01.08.2005г. – 15.10.2011г., юрисконсульт ЗАО «Консультант Партнер» (консалтинг).
01.04.2005г. – 01.08.2005г., юрисконсульт ООО «АКК Мастер-Аудит» (аудит, консалтинг).
14.01.2002г. – 31.01.2005г., юрисконсульт ООО «ФЭТРОМ» (деятельность в области строительства, ремонта и реконструкции).

Практический опыт работы:
1. Участие в правовой деятельности юридической службы компании.
2. Правовое сопровождение хозяйственной деятельности компании.
3. Преддоговорная работа, заключение договоров, осуществление контроля за исполнением договоров.
4. Регистрация создания юридических лиц, внесение изменений в учредительные документы (подготовка необходимого комплекта документов, регистрация в налоговых и др. органах).
5. Ведение деловой переписки.
6. Оказание юридической помощи подразделениям компании, консультирование работников компании по правовым вопросам.
7. Консультирование клиентов компании по вопросам соблюдения гражданского, налогового, трудового законодательства. Подготовка справок, заключений по вопросам, возникающим в процессе хозяйственной деятельности клиентов компании.
8. Участие в аудиторских проверках (анализ учредительных документов, проверка полномочий органов управления, правовая экспертиза договоров, экспертиза кадровых документов).
9. Взаимодействие с банками в области открытия расчетных счетов и т.д.

Дополнительные навыки:
- опыт работы с юридическими базами; владение ПК и оргтехникой на уровне уверенного пользователя.

Личные качества:
- целеустремленность,
- дисциплинированность,
- ответственность,
- коммуникабельность.

Добавить в блокнот Резюме: юрист
Добавлено: 18-02-2012
Пол: мужской. Возраст 26
370 $

Берьозкін Дмитро Анатолійович

Дата народження: 25.11.1985р.
Місце народження: м.Луганськ
Сімейний стан: одружений, маю сина
Адреса проживання: м.Луганськ, вул.Коцюбинського, 27/393
Телефон: 050-103-65-69
Email: berezkin1985@inbox.ru
Освіта: вища юридична – 2002-2008рр. - Луганський державний університет внутрішніх справ ім.Е.Дідоренко

Спеціальність: Правознавство
Кваліфікація: Юрист
Мета пошуку: Юрисконсульт

Досвід роботи:
2004 – 2012рр. – Помічник судді Слов’яносербського районного суду Луганської області
Професійна інформація:
Під час перебування на посаді помічника судді виконував такі основні функціональні обов’язки:
-вивчення матеріалів справи, здійснення підбору законодавства та матеріалів судової практики, необхідних для розгляду конкретної судової справи;
-приймання участі у попередній підготовці судових справ до розгляду, підготовка запитів, листів, іншої документації, пов'язаної із розглядом конкретної справи;
-здійснення контролю за надходженням та приєднанням до судової справи відповідних матеріалів;
-здійснення контролю за підготовкою судових засідань, своєчасністю повідомлення про день та час проведення судового засідання осіб, які беруть участь у справі;
-здійснення контролю за своєчасним проведенням експертними установами призначених у справах експертних досліджень, за своєчасним виконанням органами внутрішніх справ постанов судді про примусовий привід;
-здійснення перевірки правильності та своєчасності оформлення протоколів судового засідання у справах, що знаходяться у провадженні судді;
-координація роботи секретаря судового засідання та надання методичної та практичної допомоги, у тому числі із забезпечення фіксування судового процесу технічними засобами;
-здійснення підготовки довідок, інформаційних листів, повідомлень, інших матеріалів, які пов'язані з розглядом справи.
Професійні навики:
-знання та орієнтування у законодавстві;
-досвід роботи з юридичними базами;
-ПК: Word, Excel, Internet, LigaZakon.
Володіння мовами: російська та українська вільно, англійська зі словником.
Особисті характеристики: відповідальність, сумлінність, порядність, ініціативність комунікабельність, вміння працювати у команді та в умовах напруженого графіку.
Бажана заробітна плата: від 3 тис.грн.

Добавить в блокнот Резюме: помощник юриста
Добавлено: 16-02-2012
Пол: женский. Возраст 22
200 $

Образование:
2006-2011 - Луганский государственный университет внутренних дел им. Э.А. Дидоренко, специалист, правоведение.

Личные качества: ответственность, исполнительность, дисциплинированность, целеустремленность, пунктуальность, порядочность.

Дополнительные сведения:
Наличие аналитических способностей;
Хороший теоретический уровень подготовки;
Уверенный пользователь ПК.

Добавить в блокнот Резюме: юрист
Добавлено: 31-01-2012
Пол: мужской. Возраст 24
3000 $

Mаракушев Руслан Игоревич
Адрес проживания: г. Луганск, ул. 2-ая Беломорская, 84 Телефон: +380952053949 Стаж работы 3 года
ЦЕЛЬ:
Получить должность юриста, юрисконсульта
ОПЫТ РАБОТЫ: 2007-2009 гг. Ленинский отдел государственной исполнительной службы Луганского ГУЮ должность: старший государственный исполнитель исполнение решений судебных и других уполномоченных органов; розыск должников, наложение арестов на имущество и счета должников; взыскание задолженности ; представление интересов ОГИС в общих, хозяйственных, административных судах Украины.
С ноября 2009 г по 16 июня 2010 г должность: юрисконсульта отдела по работе с проблемными активами Луганского регионального управления ОАО КБ «Надра» -ведение кредитных дел проблемных клиентов Банка; -до судебная, судебная работа с проблемными активами, представление интересов банка в судах и ОГИС, участие в реализации залогового имущества проблемных клиентов Банка составление претензий должникам и пр. С декабря 2010 по май 2011 года ПАО «Луганскгаз» должность: юрисконсульт - претензионно-исковая рабата; -представление интересов «Луганскгаз» в судах, ОГИС и др. органах .
С мая 2011 по август 2011 года ООО Адвокатская Компания «Линия защиты» должность: юрисконсульт по гражданским и административным делам; - представление интересов клиентов в местных, административных, хозяйственных судах Украины, отделов государственной исполнительной службы, правоохранительных органах, органах прокуратуры и др. органах; - составление заявлений, исковых заявлений.
ОБРАЗОВАНИЕ: 2004-2007 гг Луганский строительный техникум транспортного строительства специальность : младший юрист. Квалификация: правоведение 2007-2010гг. Луганский государственный университет внутренних дел им. Э.А Дидоренко
Знания и умения : - ориентирование и знание законодательства; -опыт работы с юридическими базами; - владение ПК и оргтехникой на уровне пользователя; - взаимодействие с государственными и правоохранительными органами;
Личные качества:
Ответственный, добросовестный, коммуникабельный, дипломатичный, легко обучаемый, могу работать в условиях напряженного графика, желание совершенствовать свой профессиональный уровень.
Р.И. Маракушев

Добавить в блокнот Резюме: Юрист
Добавлено: 08-01-2012
Пол: мужской. Возраст 24
2000 $

РЕЗЮМЕ

 
Матушкин Владимир Викторович
Цель: получение должности юриста
Желаемый уровень оплаты от 2000 UAH 
Дата рождения: 28 февраля 1988 года.
Возраст: 24 года.
Семейное положение: холост.
Адрес: г. Луганск, кв. Гагарина, д. 15, кв.55.
Телефон мобильный: +38 050 750 75 26.
E-mail: matushkin88@rambler.ru
 
 
 
Образование:
2004 - 2009 Луганский государственный университет внутренних дел, специальность - юрист.
Дополнительное образование:
2005 Курсы «Использование информационных технологий», специальность – пользователь ПК
Опыт работы:   
2011 – 2012, представление интересов физических лиц в суде, государственных органах, в т.ч. органах государственной исполнительной службы.
 -составление заявлений, жалоб, и др. документов процессуального характера
-составление и подача исков в суд
-представление интересов в суде, государственных органах

2009-2011,  Государственная исполнительная служба
Должность: Государственный исполнитель 
-исполнение решений суда в материальной части
-представление интересов ГИС в суде
-составление документов процессуального характера
-ведение годовых и квартальных отчетов
-составление и подача писем, обращений и запросов в государственные органы и организации всех форм собственности
-ведение переговоров со сторонами исполнительного производства
-работа с правовыми базами данных

2008–2009, ЧП «Торговый городок» 
Должность: Юрист
-составление и заключение договоров
-составление заявлений, жалоб, и др. документов процессуального характера
-предоставление консультаций, и оказание юридических услуг
-осуществление правовой работы на предприятии
-представление интересов в суде, государственных органах
-ведение дел в судах
-работа с клиентами
-работа с правовыми базами данных

Знание языков:
Украинский – родной; русский – свободно; французский – со словарем.
 
Навыки:
Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook), Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari) и E-mail(Outlook Express), графическими редакторами (Photoshop CS2, CS3). 
Работа с офисной оргтехникой.
Работа с правовыми базами данных.
 
Личные качества:
Коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность, пунктуальность, быстрая обучаемость, неконфликтность, порядочность, целеустремленность, дисциплинированность.
 
Интересы и увлечения:
Литература, спорт.
 
 

Добавить в блокнот Резюме: помошник нотариуса
Добавлено: 30-11-2011
Пол: женский. Возраст 25
договорная

Пойду бесплатно работать помошником нотариуса. О себе: 25 лет, замужем, ребенок 3 года, без о/р.

Ваш блокнот

Блокнот В вашем блокноте:
• вакансий - 0
• резюме - 0
• объявления купля/продажа - 0
Как запомнить мой блокнот?

Категории резюме

Реклама

Работа - наши проекты

•